Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Bardzo dziękujemy za uczestnictwo w konferencji. Chcielibyśmy lepiej poznać Państwa potrzeby, dlatego serdecznie prosimy o poświęcenie chwili czasu i wypełnienie poniższej ankiety.

Dane osobowe:

Które z poniższych określeń najlepiej opisuje Państwa funkcję pełnioną w organizacji? Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź:*

Ocena spotkania:

(Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej cyfry, gdzie 5 – oznacza najlepszą ocenę, 1 – najsłabszą)

Ogólna ocena spotkania:*
Przydatność informacji:*

W celu lepszego zidentyfikowania Państwa potrzeb, uprzejmie prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

Które z omawianych tematów znajdzie zastosowanie w Państwa firmie?

Czy planują Państwo wdrożenie prezentowanych rozwiązań z zakresie zarządzania zasobami IT?*

Czy obecnie wykorzystują Państwo z technologie wirtualizacyjne w firmie?
Jeśli tak, to jakiej firmy?

Jakie inne projekty IT planujecie Państwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Jakiego wsparcia oczekiwaliby / potrzebowaliby Państwo ze strony LOGON S.A.?

Czy znacie Państwo sposoby wykorzystywania funduszy Europejskich na rozwój infrastruktury IT?
Jeśli tak to jakie?

Bardzo prosimy o podzielenie się uwagami nt. spotkania.

LOGON S.A., Microsoft Sp. z o.o , Hewlett-Packard, Huawei Symantec uprzejmie informuje, że Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i obsługi, a także w celach statystycznych i marketingowych. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie Pani/Pana danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.